Hoş Geldiniz

Her Canlı Doğan Bebeğin Yaşamaya Hakkı Vardır.

Türkiye'de bir yaşına varmadan ölen bebeklerin yarısından fazlası yaşamının ilk ayında ölmektedir. Yaşamın ilk ayının uzmanlığı olan neonatoloji bilim dalının amacı, bu ölümleri en aza indirmek ve doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasındaki sağlık hizmetlerini çağdaş düzeye çıkararak bebekleri spastik, sara gibi beyin özürlerinden korumaktır.

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı , bebeklerimizin yaşam haklarını korumak amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Vakfımız, bebek ölümlerinin azaltılmasında eğitimin çok önemli olduğuna inanmaktadır. Çeşitli üniversitelerimizde görevli ve Vakfımızın bünyesinde çalışan neonatoloji uzmanı 45 öğretim üyesiyle genç doktorlarımıza ve hemşirelerimize bu dalla ilgili eğitimler düzenleyerek, sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkarılmasına çalışmaktadır.

Bebeklerin sağlıklı olmasında annenin eğitiminin önemini de bilen Vakfımız, bu konuda da çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlemektedir.

ABS Vakfı Türkiye genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi Tıp fakültesi öğrencilerine burs vermektedir. Ayrıca hastanelerimizin yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki eksiklikleri tamamlamaya çalışmaktadır. Vakfımız, yaptığı hizmetleri gerçekleştirilebilmek için Sosyal Komitemiz tarafından bir çok etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinlikler arasında kermesler, resim sergileri, toplu tiyatro gösterileri, yemekli toplantılar, kültür gezileri vb. etkinlikler sayılabilir. Vakfımız bünyesinde çalışan ressamlarımızca açılan sergiler özellikle büyük ilgi görmektedir.

Ülkemizde çok önemli bir sorun olarak gördüğümüz bebek ölümlerinin azaltılması konusunda çalışmalar yürüten Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını halkımızdan göreceği desteklerle sürdürebilecektir.

Unutmayalım ki sağlıklı bebek, sağlıklı gelecek demektir.

BİR MİLLETİN GÜCÜ ÇOCUKLARININ SAĞLIĞINA BAĞLIDIR.
M.Kemal Atatürk