Kuruluş Amacımız

Ülkemizdeki yüksek bebek ölümleri, çok önemli bir sağlık sorunudur. Günümüzde bebek ölüm hızının, ülkelerin gelişmişliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmesi, ne yazık ki Türkiye'nin geri kalmış ülkeler arasında sıralanmasına neden olmaktadır. Bir yaşına varmadan ölen bebeklerin yarısı hayatın ilk bir ayında ölmektedir. Bu ilk bir ayın bakımı biz neonatologların uzmanlık alanına girmektedir. Vakıf kurucularından dört öğretim üyesi Türkiye'nin ilk neonatologlarındandır.

Temel amacı ülkemizdeki bebek ölümlerini azaltmak ve yaşatılanlarında beyin özürsüz kurtarılmalarını sağlamak olan Vakfımız 1993 yılında kurulmuştur. Bebek ölümlerinin azaltılmasında eğitimin çok önemli olduğuna inanan Vakfımız, çeşitli üniversitelerimizde görevli neonatoloji uzmanı 45 öğretim üyesi ile genç doktorlarımıza ve hemşirelerimize bu dalla ilgili eğitimler düzenleyerek, sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkarılmasına çalışmaktadır.

Bebeklerin sağlıklı olmasında annenin eğitiminin de önemini bilen vakfımız, bu konuda da çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlemektedir. ABS Vakfı Türkiye genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi Tıp Fakültesi öğrencilerine burs vermektedir. Ayrıca hastanelerimizin yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki eksikleri tamamlamaya çalışmaktadır.

Vakfımızın yaptığı hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için, Sosyal Komitemiz tarafından birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlikler arasında kermesler, resim sergileri, toplu tiyatro gösterileri, yemekli toplantılar, kültür gezileri vb. etkinlikler sayılabilir. Vakfımız bünyesinde çalışan ressamlarımızca açılan sergiler özellikle büyük ilgi görmektedir.

Ülkemizde çok önemli bir sorun olarak gördüğümüz bebek ölümlerinin azaltılması konusunda çalışmalar yürüten Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını halkımızdan göreceği desteklerle sürdürebilecektir. Milletimizin büyük hayırseverliği, sağduyusu ve gönül zenginliğiyle hep beraber amacımıza ulaşacağımıza inanıyoruz.

Unutmayalım ki sağlıklı bebek, sağlıklı gelecek demektir. Büyük Ata'mızın sözleri çocuklarımızın sağlığının önemine çok güzel bir şekilde ifade etmektedir.

Saygılarımızla
Prof. Dr. Müyesser TUNÇER
ABS Vakfı Kurucu Ve Onursal Başkanı