Kurucu Üyelerimiz

Prof.Dr. Müyesser Tuncer

1951 Istanbul Tıp Fakültesi mezunu. Amerika'ya giderek 1960-1966 yılları arasında Buffalo, New York'ta uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1967'de Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan bölümü başkanı olarak göreve başlamış ve 1972'de doçentlik, 1977'de profesörlük ünvanlarını almıştır. Hacettepe Üniversitesinde Türkiye'nin ilk "Anne Sütü Bankası"nı açmıştır.

1993?de, Türkiye'deki yüksek bebek ölümlerini ve spastik çocuk sayısını azaltmak amacıyla, 6 Öğretim Üyesi ile birlikte Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı'nı kurmuştur.

İngilizce ve Türkçe olarak 100'ü aşkın yayını mevcuttur. "Diyabetli Anne Çocuğu" kitabının birinci baskısı 1974'te, ikinci baskısı 1996 yılında yapılmıştır.

"Mavi Su", "Sevgi Yağmuru" ve "Sevgi Tohumları" adlı 3 şiir kitabı ve "Annelere Öğütler" adında bir eğitim kitapçığı vardır. Vakfımızın 40 öğretim üyesiyle birlikte yazılan "Neonatolojinin Temel İlkeleri ve Acilleri" kitabının editörlüğünü yapmıştır.

Prof.Dr. Aydın Aytaç
1955 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olup, 1964 yılında Doçent, 1969 yılında Prof. olmuştur. 23 yıl Hacettepe?de, 11 yıl İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü?nde Kalp Cerrahi direktörlüğü yapmış olup, 2004 yılı sonuna kadar da Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahi Bölümünü yönetmiştir. 1969 yılında Hacettepe?de, Türkiye?nin ilk ve tek çocuk kalp cerrahisi departmanını kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. 1984 yılına kadar Türkiye?de hiçbir hastanede 4 yaşın altında açık kalp ameliyatı yapılmamışken, Dr. Aytaç ve ekibi 0 ? 2 yaş arasında 192 çocukta açık kalp ameliyatını gerçekleştirmiştir.

2004?te Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (ESCVS) Şeref Üyesi olmuştur.

Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda bilimsel ödül kazanmış olan Dr. Aytaç?ın 60?ı yurt dışında olmak üzere 300?den fazla bilimsel yayını ve tebliği bulunmaktadır.
Prof.Dr. Türkan Dağoğlu
Tıp Doktoru, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmuştur. ABD New York Üniversitesi'nde Yenidoğan Bilim Dalında üst ihtisasını yapmıştır.

1982'de doçent, 1990'da profesörlük unvanlarını almıştır. 1991-2002 yılları arasında yurt dışında değişik üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine seçilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesinde Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kurmuştur.
Prof.Dr. Asiye Nuhoğlu
1971 yılında İst. Ün. İstanbul Tıp Fak. mezun olmuştur. 1979 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Yard. Doç., 1983 yılında Genel Pediatri Doçenti, 1989 yılında Profesör, 1991 yılında Neonatoloji Uzmanı, 1992 yılından beri Şişli Etfal EAH Çocuk Klinik Şefi, 2002 yılından bu yana halen Şişli Etfal EAH Yenidoğan Klinik Şefi olarak görev yapmaktadır.

Yerli ve yabancı dergilerde çok sayıda yayını bulunmaktadır. Halen İstanbul Beyoğlu EAH Etik Kurul üyesidir.
Prof.Dr. Ziya Mete
Prof.Dr. Eren Özek
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. New York University Medical Center Bellevue hastaneleri ve Columbia University Presbyterian Hospital'da Neonatoloji eğitimi almıştır.

1995 tarihinde, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Pediatri Doçenti ve 2001 yılında Pediatri Profesörü olmuştur. 1990 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Neonatoloji Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.
Leyla KAR - Kurucu Denetci
1978-1996 yılları arasında T.C.Ziraat Bankası Caddebostan-İst. ve Kızıltoprak-İst. şubelerinde yönetici kadrosunda görev yapan Leyla KAR, T.C. Ziraat Bankası Emirgan Şubesi Müdürü iken 2001 yılında emeklilik nedeni ile görevinden ayrılmıştır.

1993-1995 tarihleri arası Vakfın Danışmanlığı ve Denetimini sürdürmüş olup, halen Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kurul Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.