Misyon & Vizyon

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfının misyonu, topluma, doktorlara ve hemşirelere yönelik eğitim programları düzenleyerek, yenidoğan ünitelerinin altyapılarının iyileştirilmesine ve anne ve bebekler ile ilgili olarak yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunarak ve bu konuyla ilgili toplumsal bilinci artırıcı çalışmalar yaparak, ülkemizdeki yenidoğan ve bebek ölümlerinin azaltılması ve tüm bebeklerin sağlıklı ve sorunsuz yaşamalarının teminine destek sağlamaktır.

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı'nın vizyonu, ülkemizde doğan tüm bebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşadığı ve geliştiği, bebek ölümlerini çağdaş dünya ülkeleri düzeyine indirebilmiş, bebeklerle ilgilenen bütün sağlık personelinin modern teknolojik olanaklar eşliğinde rahat ve huzurlu çalışabildiği ve evrensel çapta bilimsel araştırmalar yapabildiği bir Türkiye!nin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.